Finansowy ratunek

Życie potrafi zaskakiwać i nieraz stawia człowieka w trudnej sytuacji mentalnej i finansowej. Zdarzają się momenty, kiedy nagle potrzebuje się większych pieniędzy, a rachunek bankowy i portfel świecą pustkami. Wtedy pierwszą myślą jest pożyczka gotówkowe, o ile posiada się zdolność kredytową i spłaciło się poprzedni kredyt. Pożyczka na krótki czas ma poważne wady – jest wysoko oprocentowana i zawiera w sobie ukryte koszty. Najpopularniejsze koszty pożyczki to ubezpieczenie na wypadek utraty pracy i śmierci kredytobiorcy. Najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, kiedy wzięcie kredytu gotówkowego jest koniecznością, ale niestety, czasami mimo najlepszych chęci, terminowego regulowania rachunków, zdarzają się sytuacje nagłe, wcześniej nieprzewidziane, np.: choroba w rodzinie, wypadek. Dla zapobiegliwych banki przygotowały propozycję limitu zadłużenia na koncie osobistym. Możliwość zadłużenia w formie kredytu w rachunku adresowana jest do posiadaczy konta w danym banku. Warunek – wpływy na rachunek muszą być stałe i pojawiać się tam od kilku miesięcy. Do otrzymania limitu zadłużenia konieczne jest udokumentowanie swojego zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. Banki wymagają przedstawienia zaświadczenia o zarobkach. Limit zadłużenia przyznawany jest na rok z możliwością przedłużenia o ile klient nie ma problemów ze spłatą należności. Banki nie wymagają podania celu przeznaczenia pieniędzy. Limit zadłużenia powinien być traktowany jak koło ratunkowe i używany w nagłych sytuacjach.