9 milionów Polaków ma bank w telefonie

Po pierwszym kwartale 2019 r. liczba klientów, którzy aktywnie korzystają z aplikacji mobilnych swoich banków przekroczyła 9 milionów. W ciągu roku takich klientów przybyło o blisko 3 miliony. Tym samym, już ponad połowa klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej robi to za pomocą swojego smartfona lub tabletu.

W I kwartale 2019 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej osiągnęła 38,72 mln, z czego 17,49 mln użytkowników co najmniej raz w miesiącu logowało się do systemu transakcyjnego w swoim banku. W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wzrst w obu kategoriach odpowiednio o 1,65% i 1,60%, co nominalnie oznacza przyrost klientów w liczbie 630 tys. i 274 tys. Warto zaznaczyć, że w przypadku klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z e-bankowości, ponad 51% korzysta z niej za pomocą aplikacji mobilnych swoich banków. W I kwartale liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, po kolejnym wzroście przekroczyła już 9 mln klientów. To wynik wyższy o 3,22% względem IV kwartału 2018 r. i aż 43% wyższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy liczba osób aktywnie korzystających z bankowości w komórce zwiększyła się nominalnie o 2,72 mln klientów.

„Rynek bankowości detalicznej w Polsce jest już stosunkowo nasycony. Według naszych badań, ubankowienie mierzone odsetkiem osób powyżej 15 roku życia, posiadających konto w banku sięgnął w marcu tego roku 89%. Liczba nowych aktywnych użytkowników bankowości mobilnej jest natomiast bardzo zbieżna z liczbą nowych użytkowników bankowości elektronicznej – w obu przypadkach w tym kwartale mieliśmy do czynienia ze wzrostem na poziomie ok. 270 tys. klientów. W naszej ocenie, w obecnej fazie rozwoju rynku nowe technologie i coraz lepiej dopasowane do potrzeb klientów funkcjonalności i interfejsy bankowości mobilnej będą istotnym czynnikiem determinuącym wybory konsumentów oraz równie ważnym elementem polityki konkurencyjnej banków. Warto jednak pamiętać, że banki ponoszą dziś ogromne nakłady na bezpieczeństwo i rozwój nowoczesnych technologii, których oczekują ich klienci, ale ograniczony z jednej strony potencjał wzrostu rynku, przy jednoczesnych bardzo wysokich obciążeniach sektora z drugiej, mogą w długim okresie stanowić zagrożenie dla dalszego rozwoju w tych obszarach” – mówi Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Klienci sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2 753 tys. kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku po raz pierwszy na koniec marca 2019 roku wynosiła 1,59 mln. Oznacza to niewielki wzrost o 0,81%.

W danych za I kwartał 2019 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir zauważyć można dalszy wzrost liczby rozliczanych komunikatów. W pierwszym kwartale odnotowano blisko 5 milionów sztuk przelewów natychmiastowych. O 2,77% do wartości 9 036 mln złotych spadła wartość obrotów. W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir oraz Euro Elixir, zanotowano nieznaczne spadki liczby komunikatów oraz wartości obrotów.