Podstawowe wiadomości o koncie bankowym

Konto bankowe, choć niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, jest produktem bankowym i podlega regułom handlowym. Banki zachęcają do zakładania kont poprzez kampanie reklamowe w mediach, na ulicy, w siedzibie banku i w internecie.

Wybór konta bankowego jest zasadniczą decyzją życiową przekładającą się na sytuację finansową właściciela rachunku. Zanim podejmie się decyzje o otwarciu konta bankowego powinno zastanowić się nad tym, czego oczekuje się od konta, policzyć ilość przelewów. Banki oferują część darmowych usług na koncie pod pewnymi warunkami, np.: wykonania określonej ilości transakcji kartą kredytową, posiadania wpływów w określonej wysokości.

Zgodnie z teorią bankowości konto osobiste służy do dysponowania środkami finansowymi, otrzymywania należności: pensji, emerytury, renty, stałych dochodów, typu: alimenty, stypendia, zasiłki. Konto osobiste służy również do regulowania zobowiązań. Do konta dołączona jest karta debetowa lub kredytowa. Zasady korzystania z kart, tabelę opłat określa regulamin banku. Klient otrzymuje te informacje na umowie.

Do karty można wykupić ubezpieczenie na wypadek kradzieży, zagubienia lub używania jej przez osobę nieuprawnioną. Klientom proponuje się dodatkowe ubezpieczenia, np.: ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe. Są to drogie usługi i z punktu wiedzenia korzystania z karty oraz innych usług bankowych są zbędne. Konta osobiste są przeznaczone dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.