Konto w walucie obcej

Konto w walucie obcej to zdecydowanie propozycja dla osób przedsiębiorczych, prowadzących działalność gospodarczą, które za część usług/towarów płacą w walucie obcej. Bankowcy od kilku lat obserwują wzrost transakcji w walucie obcej, zwłaszcza walutami państw sąsiadujących z Polską, euro, frankami i funtami. Obrót walutami innymi niż złotówka oznacza przewalutowanie pieniędzy i konieczność uwzględniania kursów walut, co utrudnia życie. Konto w walucie obcej pozwala uniknąć kosztów przewalutowania . Konto walutowe funkcjonuje niezależnie od konta osobistego w złotówkach. Polecane jest klientom biznesowym, osobom otrzymującym wynagrodzenie od zagranicznego pracodawcy, turystom często podróżującym za granicę. Posiadanie konta walutowego powinny rozważyć osoby, które często kupują i płacą w sklepach internetowych mających serwery za granicą, w których rozliczanie w złotówkach jest niemożliwe lub nieopłacalne ze względu na wahania kursowe i koszty przewalutowania. W ofertach kilku banków prowadzenie konta walutowego jest darmowe. Większość banków pobiera za nie opłaty jak za prowadzenie zwykłego konta. Ilość transakcji w walutach obcych systematycznie wzrasta, ponieważ Polacy pracują za granicą, prowadzą interesy z partnerami zagranicznymi. W krajach Unii Europejskiej obowiązuje podstawowa unijna reguła o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że nie można dyskryminować przedsiębiorców ze względu na kraj pochodzenia, wyznanie, rodzaj działalności.