Zasady funkcjonowania limitu zadłużenia.

Limit zadłużenia to nieraz jedyna szansa, aby uchronić się przed zaciąganiem pożyczki gotówkowej i jeszcze większymi niż dotychczasowe, kłopotami finansowymi. Limity kredytów na rachunkach ROR nie są wielkością stałą, wynikającą z bankowej oferty. Są dobierane dla każdego klienta indywidualnie i zależą od wielkości miesięcznych wpływów na konto. Można uzyskać limit zadłużenia do 6-krotności miesięcznych wpływów. Dla klientów z krótszą historią bankową limity zadłużenia są niższe. Warunkiem otrzymania limitu jest pozytywna opinia o koncie. Kredyt na rachunku ROR to stale dostępna i odnawialna linia kredytowa. Nie można przekroczyć przyznanego limitu. Kredyt odnawialny można wykorzystywać wielokrotnie, ponieważ spłata zmniejsza zadłużenie i odnawia limit dostępnych środków. Limit zadłużenia jest spłacany wraz z wpływem na konto i dlatego jest tańszy niż tradycyjny kredyt. Jest to opcja korzystna pod warunkiem, że wpływ pokryje kredyt. Jeżeli nie, to rosną odsetki i rachunek odnawialny staje się dość drogą usługą. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek usług bankowych, klient ma obowiązek przeczytać regulamin. Podpisanie znajomości regulaminu jest równoznaczne z powstaniem zobowiązania prawnego. Jeżeli coś w regulaminie jest niezrozumiałe, pracownik banku ma obowiązek wyjaśnienia. Większość kłopotów klientów wynika z nieznajomości regulaminu. Wszystkie reklamacje uznawane są wtedy za bezpodstawne. Umowę przed podpisaniem należy dokładnie przeczytać.