Technologia – hamulec czy źródło rozwoju?

Co hamuje inwestycje w nowoczesną infrastrukturę informatyczną? Bardzo często są to źle dobrane rozwiązania i systemy, które już są wdrożone w firmie. Te mogą okazać się również największymi hamulcowymi rozwoju przedsiębiorstwa. Według badań Ricoh aż 55% właścicieli firm z sektora MŚP uznaje obecnie funkcjonujące w firmie rozwiązania technologiczne za największą przeszkodę we wprowadzaniu nowych, innowacyjnych narzędzi. Firmy, które nie będą w stanie dotrzymać kroku zmianom znacznie obniżą swoje prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Szczególnie, że krajobraz rynku zmienia się bardzo szybko. Począwszy od 2000 roku aż 52% firm z listy Fortune 500 zbankrutowało, zostało wykupionych lub przestało istnieć.

„Decyzje dotyczące wdrożeń nowych rozwiązań muszą być podejmowane w strategiczny sposób. Ogromne znaczenie w tym procesie ma maksymalizacja zwrotu z inwestycji – powiedział Paweł Barski, Marketing Director w Ricoh Polska. ”Nowe rozwiązania muszą nie tylko wpisywać się w aktualne potrzeby, ale również dawać możliwość elastycznej rozbudowy. Ten sposób myślenia towarzyszył powstawaniu naszej najnowszej serii inteligentnych urządzeń drukujących Ricoh IM C2000 – C6000, które zgodnie z założeniem zapewniają stały dostęp do zawsze aktualnej technologii i są kompatybilne z szeregiem dodatkowych aplikacji i usług chmurowych – dodał.”

Jakie jeszcze czynniki mogą spowolnić proces rozwoju firmy?

Ogromne znaczenie ma również możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb danej organizacji. Brak możliwości kustomizacji jest wymieniana jako jedna z najważniejszych cech, które rodzą frustrację – wskazało ją aż 61% zarządzających europejskimi firmami. Kolejnym czynnikiem  jest konieczność dużego zaangażowania i nakładów pracy czasu pracowników Działu IT (62%).

O badaniu

Badanie przeprowadzono na grupie 2550 przedstawicieli kadry zarządzającej m.in. z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.