Oszczędności na koncie

Są sytuacje, w których bardzo przydałby się oszczędności, to znaczy jakieś dodatkowe środki na zaspokojenie nagłych potrzeb. Niestety, badania opinii klientów wskazują, że tylko niewielki procent Polaków ma na koncie oszczędności. Zdaniem klientów banki raczej zniechęcają do oszczędzania – procenty są niskie, kwoty na koncie oszczędnościowym małe, a sankcje za podjęcie wcześniej pieniędzy są dość wysokie – utrata odsetek. Reklamy kont z procentem od 2,4 do 4 nie kuszą potencjalnych oszczędzających. Ludzie widzą dysproporcję między procentami kredytu (wysoki procent), a procentami dla konta oszczędnościowego (zbyt niski procent, aby skłonić do podjęcia niemałego wysiłku oszczędzania) Eksperci od rynków finansowych twierdzą, że przekonać do oszczędzania mogłyby odpowiedniej wielkości ulga podatkowa oraz odpis inwestycji długoterminowych od podstawy obliczenia podatku dochodowego. Banki przygotowały kilka propozycji dla oszczędzających. Mogą oni skorzystać z lokat bankowych, kont oszczędnościowych i obligacji. Nie jest emitowana kampania reklamowa, promująca systematyczne oszczędzanie wykonana na zasadzie reklamy społecznej. Banki starają się zachęcić widzą oglądających reklamy do oszczędzania. Banki oferują klientom systematycznie oszczędzające konto, w którym oprócz podstawowego oprocentowania , bank daje możliwość skorzystania z bonusowych odsetek przyznawanych za regularne wpłaty. Bonusowe odsetki to zaledwie 1,5% według stopy w stosunku rocznym.