Małżeństwo – wiarygodni klienci

Według bankowców wiarygodność kredytowa małżonków jest wyższa. Są oni klientami, którzy spłacają długi regularnie, bo wiedzą, że zadłużenie leży po obu stronach i wpływa na sytuację finansową rodziny. Małżeństwa mają wspólne dochody. Z dwóch pensji spłacanie kredytu jest lżejsze, to znaczy mniej obciążające dla budżetu domowego. Małżeństwa są uprzywilejowane w zakresie korzystania z rządowej pomocy do programów mieszkaniowych. Większa kwota pomocy , bo aż 15% ceny mieszkania przysługuje małżeństwom z dziećmi. Uprzywilejowana pozycja małżeństw wynika z ich funkcji społecznych, którymi są tworzenia rodziny i posiadania potomstwa. W opinii analityków bankowych małżeństwo oznacza większą trwałość związku, a więc banki mają pewność, że para spłaci swoje zobowiązania. Nawet w przypadku jedna z osób nie może wycofać się ze spłacania kredytu i pozostawić drugiej z niespłaconym kredytem. W przypadku rozwodów sprawy kredytowe są bardzo trudnym zagadnieniem prawnym, przedmiotem sprawy rozwodowej i wymagają dobrej woli oraz ustalenia zasad działania. Większą kwotę kredytu łatwiej jest uzyskać parze niż osobie samotnej. Warunek jest jeden – każdy z małżonków musi posiadać pracę na umowę o pracę. Sytuacja, w której jedno z małżonków jest osobą bezrobotną nie różni się od położenia syngli- zdolność kredytowa takiej pary jest obniżona.