Kontrola finansów na wspólnych kontach bankowych

Połączenie konta zwykłego i oszczędnościowego jako konta wspólnego daje większą możliwość kontroli finansów. Klient otrzymuje czytelną informację: ile środków wpłynęło na konto, jak je wydał oraz jak szybko rosną jego oszczędności. Inaczej mówiąc otrzymuje pełny obraz korzystania z konta.

Banki oferują możliwość założenia konta wspólnego przez internet, co ma dać klientowi oszczędność czasu, który musiałby poświęcić na wizytę w banku. Bankowcy polecają konta bankowe połączone osobom, które poza codziennym korzystaniem z konta, chcą zaoszczędzić trochę pieniędzy i posiadać stały dostęp do zaoszczędzonych środków finansowych.

Konta połączone to oferta dla klientów niecierpliwych, którzy nie wyobrażają sobie oczekiwania, aż minie czas, po którym można wypłacić z oszczędności nie tracąc procentu. Banki proponują różne wersje kont wspólnych. Oferta specjalna przygotowana jest dla małżeństw.

Interesującą propozycją jest wersja dwa plus jeden, to znaczy dwa indywidualne konta plus jedno konto wspólne, na które można odkładać pieniądze przeznaczone, np.: na rachunki i codzienne życie. Wyboru należy dokonać biorąc pod uwagę sytuację finansową i stopień wzajemnego zaufania między osobami zakładającymi wspólny rachunek. Do wspólnego rachunku można mieć kilka kart płatniczych.

Na tego typu rachunku można otworzyć subkonto dla dzieci. Niektóre banki zwalniają właścicieli kont wspólnych od opłat za przelewy. Rachunku nie można usunąć bez zgody drugiej osoby.