9 milionów Polaków ma bank w telefonie

0
22

Po pierwszym kwartale 2019 r. liczba klientów, którzy aktywnie korzystają z aplikacji mobilnych swoich banków przekroczyła 9 milionów. W ciągu roku takich klientów przybyło o blisko 3 miliony. Tym samym, już ponad połowa klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej robi to za pomocą swojego smartfona lub tabletu.

W I kwartale 2019 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej osiągnęła 38,72 mln, z czego 17,49 mln użytkowników co najmniej raz w miesiącu logowało się do systemu transakcyjnego w swoim banku. W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wzrst w obu kategoriach odpowiednio o 1,65% i 1,60%, co nominalnie oznacza przyrost klientów w liczbie 630 tys. i 274 tys. Warto zaznaczyć, że w przypadku klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z e-bankowości, ponad 51% korzysta z niej za pomocą aplikacji mobilnych swoich banków. W I kwartale liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, po kolejnym wzroście przekroczyła już 9 mln klientów. To wynik wyższy o 3,22% względem IV kwartału 2018 r. i aż 43% wyższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy liczba osób aktywnie korzystających z bankowości w komórce zwiększyła się nominalnie o 2,72 mln klientów.

„Rynek bankowości detalicznej w Polsce jest już stosunkowo nasycony. Według naszych badań, ubankowienie mierzone odsetkiem osób powyżej 15 roku życia, posiadających konto w banku sięgnął w marcu tego roku 89%. Liczba nowych aktywnych użytkowników bankowości mobilnej jest natomiast bardzo zbieżna z liczbą nowych użytkowników bankowości elektronicznej – w obu przypadkach w tym kwartale mieliśmy do czynienia ze wzrostem na poziomie ok. 270 tys. klientów. W naszej ocenie, w obecnej fazie rozwoju rynku nowe technologie i coraz lepiej dopasowane do potrzeb klientów funkcjonalności i interfejsy bankowości mobilnej będą istotnym czynnikiem determinuącym wybory konsumentów oraz równie ważnym elementem polityki konkurencyjnej banków. Warto jednak pamiętać, że banki ponoszą dziś ogromne nakłady na bezpieczeństwo i rozwój nowoczesnych technologii, których oczekują ich klienci, ale ograniczony z jednej strony potencjał wzrostu rynku, przy jednoczesnych bardzo wysokich obciążeniach sektora z drugiej, mogą w długim okresie stanowić zagrożenie dla dalszego rozwoju w tych obszarach” – mówi Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Klienci sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2 753 tys. kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku po raz pierwszy na koniec marca 2019 roku wynosiła 1,59 mln. Oznacza to niewielki wzrost o 0,81%.

W danych za I kwartał 2019 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir zauważyć można dalszy wzrost liczby rozliczanych komunikatów. W pierwszym kwartale odnotowano blisko 5 milionów sztuk przelewów natychmiastowych. O 2,77% do wartości 9 036 mln złotych spadła wartość obrotów. W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir oraz Euro Elixir, zanotowano nieznaczne spadki liczby komunikatów oraz wartości obrotów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here